skip to Main Content

សិក្ខាសាលារបស់ Oxford University Press ស្តីពីជំនាញក្នុងសតវត្សរ៍ទី២១ និង CLIL

គ្រូបង្រៀនកំពុងតែសកម្ម!

សិក្ខាសាលារបស់ Oxford University Press ស្តីពីជំនាញសតវត្សរ៍ទី២១ និងCLIL ដោយលោក Oliver Bayley ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួល និងជាវាគ្មិន កាលពីថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ធ្វើឡើងនៅនៅសាលប្រជុំ សូវ ហុងគុយ អគារលឹម គីម ណយ សាខាម៉ៅសេទុង។

Back To Top